مخابرات دیجیتال

مخابرات دیجیتال

  • معرفي

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال در زمینه‌های مختلف پردازش سیگنال و آشکارسازها فعالیت دارد. این آزمایشگاه همچنین در مدل‌سازی نویز و توسعه‌ی آشکارسازها فعال است. موارد زیر توصیف مختصری از پروژه‌های فعال در آزمایشگاه مخابرات دیجیتال می‌باشد:  • برآورد زمان تأخیر کور برای حسگرهای تنها در یک محیط چند مسیری

 

  • ناهمسانی شرطی خودکاهشی تعمیم‌یافته

 

  • استفاده از روش تغییر auxiliary particle برای کانال‌های بی‌سیم چند مسیره‌ی محو شونده در حضور نویز اضافه شونده‌ی ARCH

 

  • توسعه‌ی روش ترمیم تصویر تار با استفاده از مدل‌سازی مخفی مارکوف و رویکرد آنتروپی مینیمم

 

  • توسعه‌ی آشکارسازهای WCDMA بر اساس CA/OS CFAR

 

  • توسعه‌ی روش‌های آشکارسازی سیگنال‌ها در درهم‌ریختگی توزیع k

 

  • بهبود اختلال کانال کور و برآورد سیگنال

 

  • طراحی و توسعه‌ی سیستم‌های رمزنگاری بر اساس یک کلید عمومی