الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی

  • معرفي

درس الکترونیک صنعتی به موضوع کاربرد المان‌های نیمه هادی برای کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی می‌پردازد. در آزمایشگاه الکترونیک صنعتی متناسب با موضوع درس به بررسی انواع مبدل‌ها (یکسوساز AC to DC، اینورتر DC to AC، مبدل DC-to-DC و AC to AC( پرداخته می‌شود.