رادار

رادار

  • معرفي

هم‌زمان با واگذاری طراحی و ساخت یک رادار باند S از طرف ارگان‌های نظامی به دانشکده‌ی برق ضرورت تأسیس آزمایشگاه رادار مشاهده گردید. از این رو آزمایشگاه رادار در سال 1370 در دانشکده‌ی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس گردید. در این مدت پروژه‌های مختلفی چه در زمینه‌ی طراحی، تحلیل و یا ساخت در آزمایشگاه رادار انجام و تحویل صنایع مختلف کشور گردیده است. هم اکنون دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های مختلف راداری از جمله رادارهای آرایه فازی،کالیبراسیون رادارهای آرایه فازی، بیم فرمینگ دیجیتالی، اندازه‌گیری سطح مقطع راداری مشغول به تحقیق در آزمایشگاه رادار هستند که حاصل این تحقیقات هرساله علاوه بر انجام چندین قراردادهای صنعتی و استخراج چندین مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ارائه مشاوره‌های گوناگون به صنایع وابسته داده می‌شود.