سيستم های بلادرنگ و رباتيک

سيستم های بلادرنگ و رباتيک

حيدرعلي طالبي

  • معرفي

لینک وبسایت آزمایشگاه: http://ele.aut.ac.ir/~rtl/

 

به آزمایشگاه سیستم‌های بلادرنگ و رباتیک که یکی از مراکز تحقیقاتی اصلی وابسته به قطب علمی کنترل و رباتیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) است، خوش آمدید.

ما به کنترل زمان حقیقی سیستم‌های دینامیکی با تأکید بر رباتیک علاقه مند هستیم. روش‌های مختلفی در تئوری کنترل مانند کنترل غیرخطی، مقاوم، سازگار و هوشمند توسعه یافته‌اند و برای کنترل سیستم‌های با طیف کاربردی گسترده استفاده می‌شوند که شامل رباتیک پزشکی، عملیات از راه دور، گرفتن و دستکاری ماهر، ربات‌های متحرک و دو پا و سیستم‌های چند عامله می‌شوند. همچنین تحقیقات در زمینه‌های مرتبط و نزدیک مانند برنامه‌ریزی حرکت و بینایی ربات در بسیاری از پروژه‌های ما متداول است.