حفاظت سیستم های قدرت

حفاظت سیستم های قدرت

  • معرفي

این آزمایشگاه از زیرمجموعه‌های قطب علمی قدرت است. اعضای آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت بر موارد زیر تمرکز دارند:

·        هماهنگی سیستم انتقال

·        هماهنگی سیستم توزیع

·        تست‌کننده‌ی رله

·        حفاظت دیجیتال

·        حفاظت برنامه‌ریزی بار

·        حفاظت از ارزیابی برآورد