بینایی ماشین

بینایی ماشین

کريم فائز

  • معرفي

آدرس سایت آزمایشگاه:

 http://ele.aut.ac.ir/~imageproc/ 

IFHCDB Download

Iran-Shahr Download

در آزمایشگاه بینایی ماشین، به سرپرستی آقای دکتر فائز، تحقیقات در چند زمینه انجام می‌شود که شامل:

  • تشخیص الگوی ساختاری و آماری
  • پردازش تصویر و بینایی ماشین
  • رابط انسان و کامپیوتر
  • شناسایی بیومتریک با استفاده از اطلاعات صورت، عنبیه‌ی چشم، اثر انگشت، کف دست و...
  • تشخیص کاراکترها و کلمات نوشته شده با دست‌خط فارسی
  • شناشایی شخصی با استفاده از دست‌خط و امضا