سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)

سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)

  • معرفي

بالاترین حد توسعهی مربوط به تجهیزات قدرت مشغول دیکته کردن راههای جدید است که در آن ممکن است پایش تجهیزات سیستم نه تنها در سیستمهای انتقال ولتاژ بالا بلکه در سیستمهای توزیع ولتاژ پایین نیز حاصل شود. آزمایشگاه FACTS بر تحقیقات بنیادی و کاربردی پیرامون پایش دستگاهها، مانند ترانسفورمرهای قدرت و همچنین میکروگریدها، متمرکز است.

یکی از آخرین جهتگیریهای تحقیق این آزمایشگاه، تشخیص و مکان‌یابی نقص‌های ترانسفورمر و تشخیص آنلاین همزمان ومکان‌یابی مشکلات مکانیکی و تخلیه‌ی جزئی در ترانسفورمرهای قدرت با استفاده از امواج الکترومغناطیسیاست.

تشخیص آنلاین و به موقع نقص‌ها منجر به فواید فنی و اقتصادی برای شبکه‌ها می‌شود. اخیرأ یک روش آنلاین برای تشخیص تغییر شکل شعاعی سیم‌پیچی ولتاژ بالای (HV) ترانسفورمرها با استفاده از امواج الکترومغناطیسی (EMWها) معرفی شده است که نام آن روش تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی (SAR) با پهنای باند فوق العاده (UWB) است. پایه‌ی این روش مقایسه‌ی صدا و تصاویر تغییر شکل یافتهی سیم‌پیچی‌های ترانسفورمر برای تشخیص تغییر شکل شعاعی است. تخلیه‌ی جزئی (PD)، به عنوان نقص دیگری در ترانسفورمرها، سیگنال‌هایی با فرکانس‌های فوق العاده بالا (UHF) ساطع می‌کند که شامل فرکانس‌های از 0.3 تا 3 GHz میشود. تشخیص و مکان‌یابی PD با استفاده از آنتن‌های UHF بر روی ترانسفورمرها تست شده است. ترکیب این روش‌های مبتنی بر EMW ممکن است منجر به تشخیص و مکان‌یابی هم‌زمان دو نقص شود. هرچند اثر متقابل این روش‌ها باید بیشتر بررسی شود.