شبیه ساز بلادرنگ سیستم های قدرت

شبیه ساز بلادرنگ سیستم های قدرت

گئورک قره پتيان

  • معرفي

شبیه‌سازی بلادرنگ معمولاً در بازی‌های کامپیوتری رخ می‌دهد، اما در بازارهای صنعتی نیز برای آموزش به اپراتور و تنظیم کنترلر آفلاین حائز اهمیت است. زبان‌های کامپیوتری مانند LabVIEW، VisSimand Simulink اجازه‌ می‌دهند شبیه‌سازی‌های بلادرنگ این چنینی با سرعت ایجاد شوند و با نمایشگرهای صنعتی و PLCها توسط OLE برای کنترل فرآیند و یا کارت‌های I/O دیجیتال و آنالوگ اتصال دارند. چند شبیه‌ساز بلادرنگ در بازار موجود است، مانند xPC Target و RT-LAB که برای سیستم‌های مکاترونیک است و با استفاده از Simulink، eFPGAsim و eDRIVEsim برای شبیه‌سازی الکترونیک قدرت می باشد و eMEGAsim، HYPERSIM و RTDS که برای شبیه‌سازی بلادرنگ شبکه‌ی برق (RTS) هستند.