سيستمهاي انرژي

سيستمهاي انرژي

  • معرفي

 افزايش روزافزون تقاضا و مصرف انرژي الكتريكي و رابطه مستقيم آن با توسعه انسان موضوع تحقيقات گسترده اي در سطح جهاني قرارگرفته است.  فعاليتهاي تحقيقاتي در آزمايشگاه سيستمهاي انرژي دانشكده مهندسي برق به بررسي ابعاد مختلف اين مقوله مي پردازد كه محورهاي اصلي اين تحقيقات عبارتند از

 

  • روشهاي مديرت در سمت توليد و تقاضا
  • مدلسازي و شبيه سازي سيستمهاي انرژي
  • ديناميك و كنترل سيستمهاي انرژي
  • عيب يابي و تشخيص عيب در عملكرد سيستمهاي انرژي
  • برنامه ريزي انرژي
  • مميزي انرژي و نظارت بر عملكرد سيستمهاي انرژي

 محقق اصلي و مدير مسئول پروژه هاي تحقيقاتي در آزمايشگاه سيستمهاي انرژي دكتر مرتضي محمدي اردهالي است كه عضو هيئت علمي و هسته مركزي قطب علمي قدرت دانشكده نيز مي باشد. فعاليتهاي تحقيقاتي و مشاوره اي ايشان در سطوح مختلف بين المللي و كشوري انجام گرفته است.

 

آدرس تماس:

آزمايشگاه سيستمهاي انرژي

گروه قدرت و مديريت انرژي

دانشكده مهندسي برق

دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

تهران خيابان حافظ

تلفن: 64543323   فكس: 66406469