الکترومغناطیس کاربردی

  • معرفي

آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی در راستای تحقیق و توسعه‌ در زمینه‌های مختلف الکترومغناطیس کاربردی فعال است که شامل ارزیابی غیر مخرب مواد، سازگاری الکترومغناطیسی و طراحی و توسعه‌ی آنتن‌ها می‌شود. هیئت علمی این آزمایشگاه همچنین خدمات مشاوره و مهندسی به بخش‌های مختلف صنعت ارائه می‌دهند. در ادامه توصیف مختصری از پروژه‌های تحقیقاتی فعال در این آزمایشگاه آمده‌ است:  • آنالیز و اندازه‌گیری میدان‌های الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه‌ی رعد و برق و اثرات آن‌ها بر روی دستگاه‌های مختلف استفاده شده در سیستم‌های‌ قدرت، خطوط تولید کارخانه‌ها و غیره

 

  • آنالیز و طراحی سیستم‌های زمین کردن مناسب برای هر دو رژیم فرکانسی پایین و بالا

 

  • آنالیز و اندازه‌گیری تابش فرکانس رادیویی ناشی از تلفن‌های همراه و اثرات زیستی آن بر بدن انسان

 

  • آنالیز و اندازه‌گیری اعوجاج هارمونیکی در سیگنال‌های ولتاژ و جریان به وجود آمده به سبب بارهای غیرخطی در سیستم‌های قدرت

 

  • ارزیابی غیرمخرب الکترومغناطیسی مواد با استفاده از جریان گردابی و تکنیک‌های مایکروویو