الکترونیک1

[Elec1[0].pdf]


الکترونیک2

[Elec2.pdf]


الکترونیک3

[Elec3.pdf]


کنترل خطی

[kontrol khati-dr.abdolahi.pdf]


کنترل صنعتی

[ControlSanati-dr.soratgar.pdf]


الکترونیک لیزر

[LaserElectronics Lab-95[1]-dr moezi.pdf]


الکترونیک صنعتی

[Electronic Sanati.pdf]


ماشین1

[Machin1.pdf]


ماشین2

[Machin2.pdf]


مدار

[Madar[0].pdf]


مدار منطقی

[Digital Circuits Lab-dr.seyedin.pdf]


مدار مخابراتی

[MadarMokhaberati.pdf]


میکروپروسسور

[Microprosessor.pdf]


مایکروویو و آنتن

[Microwave Lab-dr.moradi.pdf]


مخابرات دیجیتال

[MokhaberatDigital.pdf]


پردازش سیگنال دیجیتال

[DSP LAB pardazesh-dr.beyranvand.pdf]


تکنیک پالس

[TecnicPals.pdf]


فشار قوی

[FesharGhavi.pdf]


ماشینهای الکتریکی

[Machinhaye Electrici[0].pdf]


hoshe mohasebati

[CI Lab v4.pdf]


MabaniBargh1

[MabaniBargh1[0].pdf]