الکترونیک۱

[Elec۱[۰].pdf]


الکترونیک۲

[Elec۲.pdf]


الکترونیک۳

[Elec۳.pdf]


کنترل خطی

[kontrol khati-dr.abdolahi.pdf]


کنترل صنعتی

[ControlSanati-dr.soratgar.pdf]


الکترونیک لیزر

[LaserElectronics Lab-۹۵[۱]-dr moezi.pdf]


الکترونیک صنعتی

[Electronic Sanati.pdf]


ماشین۱

[Machin۱.pdf]


ماشین۲

[Machin۲.pdf]


مدار

[Madar[۰].pdf]


مدار منطقی

[Digital Circuits Lab-dr.seyedin.pdf]


مدار مخابراتی

[MadarMokhaberati.pdf]


میکروپروسسور

[Microprosessor.pdf]


مایکروویو و آنتن

[Microwave Lab-dr.moradi.pdf]


مخابرات دیجیتال

[MokhaberatDigital.pdf]


پردازش سیگنال دیجیتال

[DSP LAB pardazesh-dr.beyranvand.pdf]


تکنیک پالس

[TecnicPals.pdf]


فشار قوی

[FesharGhavi.pdf]


ماشینهای الکتریکی

[Machinhaye Electrici[۰].pdf]


هوش محاسباتی

[CI Lab v۴.pdf]


مبانی برق۱

[MabaniBargh۱[۰].pdf]