اخبار

تقویم آموزشی تحصیلات تکمیلی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

نحوه کار با moodle

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

برنامه سازی پیشرفته

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

International Language Center of Amirkabir University of Technology

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي برق