اخبار

سخنرانی دکتر عسگرپور

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

تقویم آموزشی تحصیلات تکمیلی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

نحوه کار با moodle

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

برنامه سازی پیشرفته

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق