اخبار

Research Collaboration Opportunities In Electrical Machines And power Electronics

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

تقویم آموزشی تحصیلات تکمیلی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

نحوه کار با moodle

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

برنامه سازی پیشرفته

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

آدرس FTP دانشكده براي دسترسي به پوشه هاي استادان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي برق