جستجو
از
تا
 

 

 

برنامه (چارت) گذراندن دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

نحوه کار با moodle

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

آدرس FTP دانشكده براي دسترسي به پوشه هاي استادان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي برق