آدرس FTP دانشكده براي دسترسي به پوشه هاي استادان

My Computer را باز كنيد و در نوار آدرس ftp://192.168.100.3 را تايپ كنيد و كليد Enter را بزنيد.صفحه Internet Explorer باز شده و پوشه هاي استادان به نمايش در مي آيد. براي مشاهده پوشه ها در Internet Explorer در منوي Tools به زيرمنوي Internet Options رفته و در قسمت Advanced، تيك Enable Ftp folder view را برداريد.

اين آدرس از تمام دانشگاه قابل دسترسي مي باشد.

ارسال کننده خبر: مهندسي برق| | تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴