اطلاعيه زمانبندي ثبت نام دانشجويان كارشناسي نيمسال دوم ۹۶-۹۵

Top of Form

اطلاعيه زمانبندي ثبت نام دانشجويان كارشناسي نيمسال دوم 96-95

احتراماٌ ، به اطلاع مي رساند كه ثبت نام در روزهاي سه شنبه 5/11/1395 و چهارشنبه 6/11/1395 به شرح جدول ذيل انجام خواهد شد.

روز

ورودي

ساعت

سه شنبه 5 بهمن

91 و ماقبل

8 تا 9:30

سه شنبه 5 بهمن

92

10 تا 12

سه شنبه 5 بهمن

93

13 تا 15

چهارشنبه 6 بهمن

94

8 تا 10

چهارشنبه 6 بهمن

95

10:30 تا12:30

چهارشنبه 6 بهمن

پريود آزاد

13 تا15:30

v    لازم به ذكر است كه ثبت نام از طريق پورتال دانشگاه انجام مي پذيرد و از كليه نقاط قابل دسترسي مي باشد.

v    آموزش دانشكده ها در ساعات فوق الذكرآماده ارائه خدمات مي باشند.

v    آموزش دانشكده ها يك ساعت پس از شروع هر بازه جهت انجام امور خاص دسترسي به ثبت نام خواهند داشت.

در صورت قطع برق در طول ثبت نام بشرح ذيل عمل خواهد شد :

  • سيستم ثبت نام بلافاصله متوقف مي گردد. ( جهت جلو گيري از ضايع شدن حق ديگران)
  • پنج دقيقه پس از وصل مجدد برق و رفع كامل قطعي برق در همه دانشكده ها سيستم مجدداٌ وصل شده و كار از آنجائيكه متوقف شده بود ادامه مي يابد. (5 دقيقه ، زمان راه اندازي مجدد كامپيوترهاي سايتها مي باشد).
  • برنامه زماني جدول بالا به مدت قطعي برق به تعويق خواهد افتاد.

Bottom of Form

 

ارسال کننده خبر: مهندسي برق| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲