آدرس FTP دانشكده براي دسترسي به پوشه هاي استادان

MyComputer را باز كنيد و در نوار آدرس ftp://172.21.240.3 را تايپ كنيد و كليد Enter را بزنيد. صفحه Internet Explorer باز شده و پوشه هاي استادان به نمايش در مي آيد.

براي مشاهده پوشه ها در Internet Explorer در منوي Tools به زيرمنوي Internet Options رفته و در قسمت Advanced، تيك Enable Ftp folder view را برداريد.

اين آدرس از تمام دانشگاه قابل دسترسي مي باشد.

ارسال کننده خبر: مهندسي برق| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷