زمان و مکان انجام مصاحبه ی دکترای 97

باسلام و عرض تبريک خدمت شما داوطلبان گرامی خواهشمند است موارد زير را به دقت مطالعه کنيد:

1- مصاحبه ی کليه ی گرايش های رشته ی مهندسی برق(روزانه، نوبت دوم، پرديس بين الملل، پژوهشکده، بدون آزمون) فقط در دو تاريخ 28 و 29 خرداد ماه 97(دوشنبه و سه شنبه) از ساعت 8:30 انجام خواهد شد.

2- در زمان مراجعه حتما در سالن های انتظار مشخص شده حضور يابيد و اسامی خود را بر روی برگه هايي که در اختيار جنابعالی قرار داده می شود به ترتيب نوشته تا بر اساس آن مصاحبه انجام شود

3-مصاحبه تا ساعت 15 انجام خواهد شد، در صورت عدم مراجعه ی شما در زمان صبح و عدم ثبت نام خود در ليست دانشکده پس از ساعت 15 مصاحبه انجام نميشود.

4-پس از انجام مصاحبه نتايج را فقط و فقط از طريق سامانه ی دانشگاه و سايت سازمان سنجش پيگيری کنيد تاکيد ميشود از مراجعه به اساتيد و کارشناسان دانشکده خودداری شود.

5- بهمراه داشتن پرونده ی فيزيکی و تکميل و ارائه ی فرم پيوست(لطفا فرم مربوط به گرايش خود را تکميل کنيد) در روز مصاحبه الزامی است.خاطر نشان می گردد لطفا از تحويل حضوری مدارک به دانشکده تا قبل از زمان مصاحبه و همچنين ارسال از طريق پست خودداری فرماييد.

6-درصورت عدم ثبت نام در سامانه ی دانشگاه امير کبير به هر دليلی، به هيچ عنوان مصاحبه انجام نخواهد شد.

لينک سامانه ی ثبت نام دانشگاه: http://pgrad.aut.ac.ir/3/applicant

سالن انتظار

مکان مصاحبه

رشته ی

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8-دفتر دانشکده-گروه کنترل

قدرت ماشين والکترونيک قدرت

 

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8-دفتر دانشکده-گروه مخابرات

قدرت-سيستم

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8-معاونت پژوهشی دانشکده

قدرت-انرژی

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8- دفتر رياست

قدرت - پژوهشکده

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8 دفتر دانشکده- گروه قدرت

الکترونيک- ديجيتال

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8-اتاق شورای دانشکده

طبقه ی 8-دفتر دانشکده گروه الکترونيک

الکترونيک - ميکروالکترونيک

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 9- اتاق 915 و 911

طبقه ی 9- پژوهشکده مخابرات

مخابرات - سيستم

 

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 9- اتاق 915 و 911

طبقه ی 9- پژوهشکده بهره برداری ايمن شبکه

مخابرات - ميدان

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 9- اتاق 908

طبقه ی 9- دفتر قطب

کنترل

فرمها به ضمیمه اطلاعیه می باشد.

Attachment

Attachment

Publisher: Electrical engineering| | Date: 2018/05/27