اعلام زمان مجدد مصاحبه ی دکترای 97(مختص کسانی که در زمان های اعلام شده مراجعه نکرده اند)

به اطلاع می رساند

داوطلبان رشته ی مهندسی برق گرايش های کنترل و الکترونيک که به دلايل موجه قادر به حضور در مصاحبه نشده اند در تاريخ 2 تير ماه از ساعت 10 تا 12 به ساختمان ابوريحان، طبقه ی 8، دفتر دانشکده ی برق، مراجعه نمايند.

Publisher: Electrical engineering| | Date: 2018/06/20