نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 امير آرسته کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
2 عليرضا آشوري زاده کارشناسي مهندسي برق-الکترونيک 87
3 رضا اربابي حسن رودي کارشناسي مهندسي برق-قدرت 89
4 رضا امامي پور کارشناسي مهندسي برق 89
5 نيما اموزگاراشتياني کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
6 امين اميري پور کارشناسي مهندسي برق-مخابرات 87
7 سحر بابايي کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
8 كاميار بشيرپوركرگان کارشناسي مهندسي برق 87
9 عاطفه بهزادي فروغ کارشناسي مهندسي برق-الکترونيک 86
10 حسين بيات کارشناسي مهندسي برق 89
11 ليلا بيرانوند کارشناسي مهندسي برق 89
12 سياوش تقي پور بروجني کارشناسي مهندسي برق-الکترونيک 87
13 ارزو حسنخاني کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
14 هانيه خسروي کارشناسي مهندسي برق-الکترونيک 87
15 عطا خواجه اميري حق کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
16 وحيد رشيدي کارشناسي مهندسي برق-کنترل 86
17 فرشاد رفيعي کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
18 سيدفريبرز زارعي کارشناسي مهندسي برق-کنترل 87
19 نرگس زرنقي نقش کارشناسي مهندسي برق-الکترونيک 87
20 احسان سرلك کارشناسي مهندسي برق 87