افراد

حمزه بیرانوند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: beyranvand@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545552

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی