افراد

حمزه بیرانوند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: beyranvand@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545552

صفحه شخصي: http://ele.aut.ac.ir/~beyranvand

  • سوابق تحصیلی