افراد

ایمان شریفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: imansharifi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64545198

صفحه شخصي: http://isharifi.ir

  • سوابق تحصیلی