افراد

حامد نفیسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nafisi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (021)64545811

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/nafisi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دكتري، مهندسی برق-قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، قطب علمی سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، 1393.کارشناسی ارشد، مهندسی برق-قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، قطب علمی سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، 1387.

 

کارشناسی، مهندسی برق-قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، قطب علمی سیستم قدرت، دانشکده مهندسی برق، 1385.