افراد

حامد نفیسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nafisi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (021)64545811

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی