دکترا

فرم ها و قوانين دکترا


مراحل دفاع نهايي رساله دکترا

[مراحل دفاع نهايي رساله دکترا[4].docx]


فرم تسويه حساب دانشجويان دکترا دانشکده برق

[فرم تسويه حساب دانشجويان دکترا.docx]


هماهنگی برگزاری جلسه دفاع

[jalase defa[0]-1.docx]


فرم های اطلاعيه ی دفاع دکترا

[Copy of اطلاعيه ی دفاع پروپزال[1].doc] [اطلاعيه ی دفاع نهايي[1].doc]


گزارش فعاليت پژوهشی دانشجويان دکترا (بعد از دفاع پروپوزال)

[گزارش پیشرفت.docx]


آنچه دانشجویان دکتری باید بدانند

[آنچه دانشجويان دکترا بايد بدانند.pdf]


گزارش فعاليت پژوهشی دانشجويان دکترا(قبل از دفاع پروپوزال)

[گزارش پیشرفت 2.docx]


درخواست های دانشجويي

[درخواست های دانشجويی[1].docx]


مراحل دفاع از پیشنهاد رساله

[مراحل دفاع از پيشنهاد رساله دکترا.pdf]


فرم مقاله(جهت اخذ مجوز دفاع نهايي دکترا)

[فرم مقاله[0].doc]


فرم تمديد ترم دهم بدون پرداخت شهريه

[تمدید ترم ده دکتری.docx]