اسامی داوطلبان بدون آزمون دعوت شده به مصاحبه دکترای ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 

اسامی داوطلبان بدون آزمون دعوت شده به مصاحبه دکترای ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میگردد.
لطفا" اطلاعیه ی بارگزاری شده با عنوان اطلاعیه ی داوطلبان بدون آزمون دکترای ۱۴۰۱ مطالعه و طبق زمان اعلام شده ارسال مدارک انجام شود.
گرایش برق – قدرت:
نام خانوادگی نام وضعیت داوطلب در کل دانشگاه
تهذیبی رژین دعوت به مصاحبه
حسین‌خانی محمدرضا دعوت به مصاحبه
شجاعی محیا دعوت به مصاحبه
زارع شاهی حمیدرضا دعوت به مصاحبه
فرجی حسین دعوت به مصاحبه
بهکام رضا دعوت به مصاحبه
عطائی کچوئی امیرحسین دعوت به مصاحبه
عطوفی نجف آبادی حامد دعوت به مصاحبه

گرایش برق -الکترونیک:
نام خانوادگی نام وضعیت داوطلب در کل دانشگاه
زکی زاده امین اله دعوت به مصاحبه
موسوی آزاده سادات دعوت به مصاحبه
بابایی محمد دعوت به مصاحبه
رضائی مناوند مژگان دعوت به مصاحبه
کریمی محمد پارسا دعوت به مصاحبه
حسینی الهه دعوت به مصاحبه
فدایی مرتضی دعوت به مصاحبه
محمدی فاطمه سادات دعوت به مصاحبه
مرادی محمد مهدی دعوت به مصاحبه
بیات حسین دعوت به مصاحبه
برشوئی امیر حسین دعوت به مصاحبه
رجائیان ابوالفضل دعوت به مصاحبه
جانی پور رباطی فاطمه دعوت به مصاحبه

گرایش برق مخابرات – سیستم:
نام خانوادگی نام وضعیت داوطلب در کل دانشگاه
علیخانی محمدتقی دعوت به مصاحبه
عبدلی زفرقندی فرزانه دعوت به مصاحبه
خالقی دخت عارفه دعوت به مصاحبه
قضاوی خوراسگانی علی‌رضا دعوت به مصاحبه
روزبهانی محمد دعوت به مصاحبه
افضلی نوشین دعوت به مصاحبه
بیات حسین دعوت به مصاحبه
تنها احمد دعوت به مصاحبه
رجائیان ابوالفضل دعوت به مصاحبه


گرایش برق مخابرات- میدان:
نام خانوادگی نام وضعیت داوطلب در کل دانشگاه
علیخانی محمدتقی دعوت به مصاحبه
نوروزی رزانی امیرحسین دعوت به مصاحبه

گرایش برق –کنترل:
نام خانوادگی نام وضعیت داوطلب در کل دانشگاه
قاسمی امیرحسین دعوت به مصاحبه
مرزبند امیررضا دعوت به مصاحبه
حلاجیان محمدرضا دعوت به مصاحبه
یکتامقدم نودهی حسین دعوت به مصاحبه
علوی سید امیررضا دعوت به مصاحبه
کاظمی رضا دعوت به مصاحبه
فدایی مرتضی دعوت به مصاحبه
صادق دستجردی علی اصغر دعوت به مصاحبه
نعمتی محمد حسین دعوت به مصاحبه
کاظمی علیرضا دعوت به مصاحبه
سیدحسینی سیدحسین دعوت به مصاحبه
جواهری پور مهسا دعوت به مصاحبه
رحمانیان کوشککی آرمینه دعوت به مصاحبه
حسن پور سنگلجی جواد دعوت به مصاحبه
احمدی محمدجواد دعوت به مصاحبه
محمدی دشتکی سعید دعوت به مصاحبه
امینی محمد حسین دعوت به مصاحبه
محمودی فیل آبادی محمد دعوت به مصاحبهCAPTCHA

دفعات مشاهده: 10973 بار   |   دفعات چاپ: 363 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر