مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 | 
روند انجام مصاحبه ی دکترا و مکان مصاحبه:
-به ترتیب اولویت حضور داوطلبان در دانشکده و نوشتن اسامی خود در برگه ی اماده شده در محل انتظار، مصاحبه با افراد انجام خواهد شد.
-لطفا تمامی داوطلبان مدارک خود را( هرآنچه که در سامانه سامت بارگزاری شده و یا برای مدیر گروه ایمیل شده است) به صورت فیزیکی در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.(پرینت کارنامه ی سازمان سنجش الزامی است)


مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه کنترل: ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۲۴
-          محل انتظار داوطلبان گروه کنترل : ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۲۲
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه مخابرات سیستم : ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۲۰
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه مخابرات میدان: ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۱۸
-          محل انتظار داوطلبان گروه مخابرات (هر دو گرایش): ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴،  کلاس ۴۱۶
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه قدرت:  ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۳۵
-          محل انتظار داوطلبان گروه قدرت:  ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۳۳
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه الکترونیک-مدارمجتمع: ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۲۷
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه الکترونیک- دیجیتال:  ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۲۹
-          محل انتظار داوطلبان گروه الکترونیک( هردو زیرگرایش): ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۴، کلاس ۴۳۱
-          مکان انجام مصاحبه ی گروه مکاترونیک: ساختمان ابوریحان، طبقه ی ۸، اتاق شورای دانشکده ی مکانیک (محل انتظار داوطلبان در طبقه ی ۸ میباشد)
زمان مصاحبه:
-         برق – قدرت: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح الی ۱۲
-         برق – الکترونیک: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح الی ۱۲

-         برق – مخابرات میدان و مخابرات سیستم: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح الی ۱۲
-         برق – کنترل: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲

-        برق مکاترونیک: شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲CAPTCHA

دفعات مشاهده: 4912 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر