دفتر تلفن کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن زمینه تخصصی پست الکترونیک
۱ طاهره بنایی طاهری ۳۳۰۱ مسئول دفتر
۲ ثریا رنجبر ۳۳۰۰ مسئول دفتر
۳ صدیقه مرزبان ۳۳۸۵ کارشناس حسابداری
۴ حسین یوسفی خواه ۳۳۰۶ مسئول امور پشتیبانی hyousefiaut.ac.ir
۵ اکرم براتی ۳۳۴۴ دفتر اساتید
۶ سهراب نصیری ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۷ مونا مشهدی ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۸ زهرا زینی زاده ۶۶۴۰۱۷۰۶
۳۳۰۳
کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۹ بهناز عظامی ۶۶۴۰۱۷۰۶
۳۳۰۲
کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع دکتری
۱۰ جواد استادرضا ۳۳۹۶ سرپرست شبکه
۱۱ لیلا عزیزی همتی ۳۳۸۴ کارشناس مرکز کامپیوتر و WebAdmin l.aziziaut.ac.ir
۱۲ عباس خلیلی ۳۳۰۷ کارشناس پژوهشی
۱۳ معصومه رحیم زاده ۳۳۵۵ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه مدار و اندازه گیری rahimzadehaut.ac.ir
۱۴ حسن اسماعیلی طاهری ۳۳۶۹ دفتر تالار صنعت hetaheriaut.ac.ir
۱۵ محمد خانی ۳۳۵۹- ۳۳۰۷ واحد سمعی بصری- دفتر کنفرانس  s_khaniaut.ac.ir
۱۶ زهرا حق شنو ۳۵۰۴ کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۱۷ محمد جمال حکیمی ۳۳۵۷ کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
۱۸ محمود سعادت فرد ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه ماشین
۱۹ ایمان صارمی ۳۳۳۶-۳۳۷۰-۳۳۵۷ کارشناس آموزشی
۲۰ اسکندر طاهرخانی  ۳۳۶۷ کارشناس حسابداری
۲۱ محمود علی بخشی ۳۳۸۰ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه الکترونیک
۲۲ علی معصومی ۳۳۷۴ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه کنترل صنعتی و کنترل خطی
۲۳ حمیدرضا احمدزاده ۳۳۷۱ کارشناس آزمایشگاه سیستمهای قدرت
۲۴ شهره زینب فارسی ۳۵۲۱ کارشناس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی 
۲۵ رحیم زال نژاد ۵۰۰۲ کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۲۶ محمدجواد البرزی ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه فشار قوی
۲۷ سهراب نصیری ۳۳۶۹- ۳۳۵۵ کارشناس پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات ee_amuzeshaut.ac.ir
۲۸ سید مهدی حسینی ۳۳۷۹ کارشناس آموزشی آزمایشگاه ابزار دقیقCAPTCHA
دفعات مشاهده: 15187 بار   |   دفعات چاپ: 805 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر