دفتر تلفن کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
کارمندان دانشکده مهندسی برق
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن زمینه تخصصی
۱ طاهره بنایی طاهری ۳۳۰۱ مسئول دفتر
۲ ثریا رنجبر ۳۳۰۰ مسئول دفتر
۳ صدیقه مرزبان ۳۳۶۷ کارشناس حسابداری
۴ حسین یوسفی خواه ۳۳۰۶ مسئول امور پشتیبانی
۵ اکرم براتی ۳۳۴۴ دفتر اساتید
۶ پرستو بیگلری ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۷ مونا مشهدی ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۸ مریم اخلاقی ۳۳۰۲ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع دکتری
۹ زهرا زینی زاده ۳۳۰۳ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۱۰ بهناز عظامی ۳۳۰۳ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۱۱ جواد استادرضا ۳۳۹۶ سرپرست شبکه
۱۲ لیلا عزیزی همتی ۳۳۸۴ کارشناس مرکز کامپیوتر و WebAdmin
۱۳ عباس خلیلی ۳۳۰۷ کارشناس پژوهشی
۱۴ معصومه رحیم زاده ۳۳۵۵ کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۱۵ فاطمه رحمانی ۳۳۶۹ کارشناس پژوهشی
۱۶ محمد خانی ۳۳۵۹- ۳۳۰۷ دفتر انتشارات- دفتر کنفرانس
۱۷ زهرا حق شنو ۳۵۰۴ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۱۸ محمد جمال حکیمی ۳۳۵۷ کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
۱۹ محمود ده نشین ۳۳۷۲ تکنسین آزمایشگاه ماشین
۲۰ ایمان صارمی ۳۳۳۶-۳۳۷۰-۳۳۵۷ کارشناس آموزشی
۲۱ اسکندر طاهرخانی ۳۳۵۵ تکنسین آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
۲۲ محمود علی بخشی ۳۳۸۰ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه الکترونیک
۲۳ علی معصومی ۳۳۷۴ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه کنترل صنعتی و کنترل خطی
۲۴ حمیدرضا احمدزاده ۳۳۷۱ تکنسین آزمایشگاه سیستمهای قدرت
۲۵ شهره زینب فارسی ۳۵۲۱ کارشناس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی
 
۲۶ رحیم زال نژاد ۵۰۰۲ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۲۷ محمدجواد البرزی ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه فشار قوی
۲۸ سهراب نصیری ۳۳۶۹- ۳۳۵۵ کارشناس پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۲۹ سید مهدی حسینی ۳۳۷۹ کارشناس آموزشی آزمایشگاه ابزار دقیقCAPTCHA
دفعات مشاهده: 7201 بار   |   دفعات چاپ: 287 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر