مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
 
دکتر حیدرعلی طالبی
رئیس دانشکده

alitaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۰ (۹۸۲۱+ )- ۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر غلامحسین ریاحی
معاونت پژوهشی- معاونت تحصیلات تکمیلی

gholamaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۲۰ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر احد توکلی
معاونت آموزشی

tavakoliaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۵ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر امیرنادر عسگرپور
سرپرست مرکز انفورماتیک

askarpouraut.ac.ir
۶۴۵۴۵۷۹۹ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر سعید شریفیان
مدیر گروه آموزشی الکترونیک

sharifian_saut.ac.ir
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۳
 
دکتر محمد اعظم خسروی
مدیر گروه آموزشی کنترل

m.a.khosraviaut.ac.ir
۶۴۵۴۵۷۹۷ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر حسن رستگار
مدیر گروه آموزشی قدرت

rastegaraut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۶ ( ۹۸۲۱+)

 
دکتر فرزانه عبداللهی
مدیر گروه آموزشی مکاترونیک

f_abdollahiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۵۸ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر محمدجواد عمادی
مدیر گروه آموزشی مخابرات

mj.emadiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۷۵ ( ۹۸۲۱+ )

 
دکتر سید حسین حسینیان
رئیس قطب علمی قدرت

 hosseinianaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۴۳ ( ۹۸۲۱+ )

 
مهندس حسین یوسفی خواه
مسئول امور پشتیبانی

hyousefiaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۰۶ ( ۹۸۲۱+)

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6646 بار   |   دفعات چاپ: 358 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر