دفتر تلفن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره ثابت زمینه تخصصی
۱ مجتبی آقا میرسلیم ۳۳۲۱ قدرت
۲ حسن آقائی نیا ۳۳۲۲ مخابرات
۳ فرهاد آزادی نمین ۳۳۸۲ مخابرات
۵ احمد افشار ۳۳۳۷ کنترل
۶ حمیدرضا امین داور ۳۳۳۲ مخابرات
۷ حمزه بیرانوند ۵۵۵۲ مخابرات
۸ وحید پوراحمدی ۳۳۱۱ مخابرات
۹ احد توکلی ۳۳۱۷ مخابرات
۱۰ امیر جهانشاهی ۵۵۶۰ الکترونیک
۱۱ سید حسین حسینیان ۳۳۴۳ قدرت
۱۲ محمداعظم خسروی ۳۳۷۷ کنترل
۱۳ ابوالقاسم راعی ۳۳۱۵ الکترونیک
۱۴ حسن رستگار ۳۳۴۶ قدرت
۱۵ غلامحسین ریاحی ۳۳۲۰ قدرت
۱۶ علی دوست محمدی ۳۳۲۹ کنترل
۱۷ پریسا دهخدا ۵۵۵۸ مخابرات
۱۸ طاهره سیدنا ۳۳۲۴ مخابرات
۱۹ مسعود شفیعی ۳۳۱۰ کنترل
۲۰ جواد شکر الهی مغانی ۳۳۴۹ قدرت
۲۱ مجید شالچیان ۳۳۳۳ الکترونیک
۲۲ حمید شیخ زاده ۳۳۱۱ مخابرات
۲۳ سعید شریفیان ۵۵۵۳ الکترونیک
۲۴ رضا صراف شیرازی ۳۳۱۸ مخابرات
۲۵ سید حسام الدین صادقی ۳۳۴۸ قدرت
۲۶ سید مصطفی صفوی همایی ۳۳۱۳ مخابرات
۲۷ امیرابوالفضل صورتگر ۳۳۰۹ کنترل
۲۸ حیدر علی طالبی ۳۳۴۰ کنترل
۲۹ حسن طاهری قزوینی ۳۳۵۲ الکترونیک
۳۰ مهرداد عابدی ۳۳۱۹ قدرت
۳۱ هاجر عطریانفر ۵۵۵۸ کنترل
۳۲ فرزانه عبدالهی ۳۳۵۸ کنترل
۳۳ عبدالعلی عبدی پور ۳۳۳۸ مخابرات
۳۴ حسین عسکریان ابیانه ۳۳۳۵ قدرت
۳۵ محمدجواد عمادی ۳۳۷۵ مخابرات
۳۶ امیر نادر عسکر پور ۵۷۹۹ مخابرات
۳۷ کریم فائز ۳۳۲۸ الکترونیک
۳۸ سید حمید فتحی ۳۳۵۳ قدرت
۳۹ ایاز قربانی ۳۳۱۴ مخابرات
۴۰ گئورک بابا ملک قره پتیان ۳۳۴۱ قدرت
۴۱ حسن کاتوزیان ۳۳۸۸ الکترونیک
۴۲ سید امیرکاشی ۳۳۳۹ الکترونیک
۴۳ مهدی کراری ۳۳۴۵ کنترل
۴۴ شهرام منتصر کوهساری ۳۳۵۰ قدرت
۴۵ مرتضی محمدی اردهالی ۳۳۲۳ قدرت
۴۶ عباس محمدی ۳۳۳۴ مخابرات
۴۷ سید احمد معتمدی ۳۳۳۱ الکترونیک
۴۸ محمد باقر منهاج ۳۳۴۷-۵۷۹۵ کنترل
۴۹ جعفر میلی منفرد ۳۳۵۱ قدرت
۵۰ غلامرضا مرادی ۳۳۲۵ مخابرات
۵۱ محسن معزی ۵۵۵۷ الکترونیک
۵۲ یاسر نوروزی ۵۷۹۸ مخابرات
۵۳ بهروز وحیدی ۳۳۳۰ قدرت
۵۴ محمد یاوری ۳۳۲۶ الکترونیک
۵۵ امیر خرسندی ۵۸۹۸ قدرت
۵۶ ساناز سیدین ۳۳۴۲ الکترونیک
۵۷ ایمان شریفی ۵۱۹۸ کنترل
۵۸ حامد نفیسی ۵۸۱۱ قدرت
۵۹ وحید پوراحمدی ۵۵۵۱ مخابرات
۶۰ طاهره بنایی طاهری ۳۳۰۱ مسئول دفتر
۶۱ ثریا رنجبر ۳۳۰۰ مسئول دفتر
۶۲ سارا مرزبان ۳۳۸۵ کارشناس حسابداری
۶۳ حسین یوسفی خواه ۳۳۰۶ مسئول امور پشتیبانی
۶۴ اکرم براتی ۳۳۴۴ دفتر اساتید
۶۵ سهراب نصیری ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۶۶ محمود خانی ۳۳۰۵ کارشناس دفتر آموزش
۶۷ زهرا زینی زاده ۳۳۰۲ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع کارشناسی ارشد
۶۸ بهناز عظامی ۳۳۰۳ کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی، مقطع دکتری
۶۹ جواد استادرضا ۳۳۹۶ سرپرست شبکه
۷۰ لیلا عزیزی همتی ۳۳۸۴ کارشناس مرکز کامپیوتر و WebAdmin
۷۱ عباس خلیلی ۳۳۰۷ کارشناس پژوهشی
۷۲ معصومه رحیم زاده ۳۳۵۵ کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۷۳ محمود خانی ۳۳۵۹ دفتر انتشارات
۷۴ زهرا حق شنو ۳۵۰۴ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۷۵ محمد جمال حکیمی ۳۳۵۷ کارشناس آزمایشگاه مدار منطقی
۷۶ محمود ده نشین ۳۳۷۲ تکنسین آزمایشگاه ماشین
۷۷ ایمان صارمی ۳۳۳۶-۳۳۷۰-۳۳۵۷ کارشناس آموزشی
۷۸ اسکندر طاهرخانی ۳۳۵۵ تکنسین آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
۷۹ محمود علی بخشی ۳۳۸۰ تکنسین آزمایشگاه الکترونیک
۸۰ علی معصومی ۳۳۷۴ کارشناس آموزشی، آزمایشگاه کنترل صنعتی و کنترل خطی
۸۱ حمیدرضا احمدزاده ۳۳۷۱ تکنسین آزمایشگاه سیستمهای قدرت
۸۲ شهره زینب فارسی ۳۵۲۱ کارشناس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی
۸۳ رحیم زال نژاد ۵۰۰۲ تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت
۸۴ محمدجواد البرزی ۳۳۷۲ کارشناس آزمایشگاه فشار قوی
۸۵ سهراب نصیری ۳۳۶۹- ۳۳۵۵ کارشناس پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه مدار و مخابرات
۸۶ سید مهدی حسینی ۳۳۷۹ کارشناس آموزشی آزمایشگاه ابزار دقیق
۸۷ علی حسنی پور ۳۳۵۴ کارشناس آموزشی ( اتاق پروژه )CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8930 بار   |   دفعات چاپ: 610 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر