بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 71 | تعداد کل بازدید های مطالب: 398,563 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه مخابرات

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه کنترل

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

بازنشسته

img_yw_news
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ -

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه استعداد درخشان

داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۰

داوطلبین محترم لطفا جهت اطلاع از زمان بندی مصاحبه ی دکتری دانشکده مهندسی برق به فایلهای مربوطه در همین سایت مراجعه کنید. داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -

A Complex System of Systems Framework for Autonomous Vehicles

Electrical Engineering Department of Amirkabir University of Technology presents A Complex System of Systems Framework for Autonomous Vehicles By Prof.M. Mo Jamshidi   Thursday, March ۱۱, ۲۰۲۱ (۲۱ Esfand ۹۹) ۱۶-۱۷.۳۰ https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/ee-webinar/guest

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ -

Step by Step Design of a Cascaded H-Bridge Multi-Level Converter

Electrical Engineering Department present Step by Step Design of a Cascaded H-Bridge Multi-Level Converter By Dr. Farzad Golshan   Sunday, March ۱۴, ۲۰۲۱ (۲۴ Esfand ۹۹) ۱۶-۱۷:۳۰ https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/ee-webinar/guest

img_yw_news
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ -

بورسیه دکتری بروج

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ -

Orbital Angular Momentum, a New Vision into Communication Systems with Higher Capacity and Security By Dr. Seyedeh Faezeh Mousavi

Wednesday, Jan ۰۶, ۲۰۲۱ (۱۷ Dey ۹۹) ۱۵-۱۶:۳۰ https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/ee-webinar/guest

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ -

Optimal Performance of Wind Farm

Wednesday, Dec ۲۳, ۲۰۲۰ (۳ Dey ۹۹) ۱۲:۳۰ https://meetings۲.aut.ac.ir/aut_ee_webinar

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1