دانشکده مهندسی برق- اخبار و رویدادها
دوره آموزشی PLC زیمنس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 
مرکز دوره های تخصصی دانشکده مهندسی برق برگزار می کند:

دوره آموزشی PLC زیمنس
مدرس: مهندس سیدمهدی حسینی
مدت دوره: ۲۵ ساعت
محل تشکیل کلاس: دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.702.12181.fa.html
برگشت به اصل مطلب