دانشکده مهندسی برق- تماس با ما
تماس با دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، ساختمان ابوریحان، طبقه هشتم، دفتر ریاست
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

تلفن:
۶۴۵۴۳۳۰۰ ( ۹۸۲۱+ )
۶۴۵۴۳۳۰۱ ( ۹۸۲۱+ )
 
دورنگار:
۶۶۴۹۰۵۸۱ ( ۹۸۲۱+ )
۶۶۴۰۶۴۶۹ ( ۹۸۲۱+ )

پست الکترونیک:

office.eeaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.1278.1438.fa
برگشت به اصل مطلب