دانشکده مهندسی برق- الکترونیک
الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
 گروه الکترونیک مسئولیت آموزش دانشجویان  دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای این گرایش و نیز انجام امور پژوهشی در زمینه های مربوطه از قبیل سیستمهای الکترونیکی ، میکرو الکترونیک ، الکترونیک  دیجیتال ، الکترونیک  نوری رباتیک ،فتونیک و تکنولوژی ساخت اداوات نیمه هادیها، شناسایی الگو ، شناسایی حروف ،  طراحی سیستم های مطمئن، طراحی چند پردازنده موازی ، پردازش تصاویر دیجیتال ، پردازش گفتار ، شبکه های عصبی و پردازش سیگنال  زلزله را برعهده دارد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1822.1353.fa.html
برگشت به اصل مطلب