دانشکده مهندسی برق- مخابرات
مخابرات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
گروه مخابرات از سال ۱۳۸۴ بعنوان قطب علمی مخابرات رادیویی کشور شناخته شد. دانشجویان  گرایش مخابرات در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحت  نظر این گروه آموزش دیده و این گروه  در زمینه های پژوهشی، مخابرات از قبیل آنتن ها، انتشار امواج، رادار، مایکروویو و فناوری موج میلی متری، مخابرات بدون سیم، سازگاری الکترومغناطیسی، تستهای غیر مخرب، پردازش گفتار و پردازش تصاویر و مخابرات  نوری، کد سازی و فشرده سازی اطلاعات و مخابرات ماهواره ای، فعالیت های لازم را برعهده دارد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1825.1357.fa.html
برگشت به اصل مطلب