دانشکده مهندسی برق- قدرت
قدرت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
گروه قدرت در سال ۱۳۷۹ بعنوان تنها قطب علمی کشور در گرایش قدرت شناخته شد . این گروه علاوه بر پژوهش، آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این گرایش را در زمینه های ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت و مدیریت انرژی الکتریکی، انرژی های نو، عایق ها و فشار قوی، سازگاری  الکترومغناطیس، تست های غیر مخرب، سیستم های HVDC  و  FACTS ، حالات گذرا و دینامیک، توسعه نرم افزارهای شبیه ساز ،  کیفیت توان، کنترل  سرعت موتورها و کاربرد هوش محاسباتی و خودروی"دورگه" ، برعهده دارد .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.1848.1362.fa.html
برگشت به اصل مطلب