دانشکده مهندسی برق- اخبار و رویدادها
دوره آموزشی FPGA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/6 | 

مرکز دوره های تخصصی دانشکده مهندسی برق برگزار می کند:

 دوره آموزشی FPGA
مدرس: مهندس ایمان صارمی
مدت دوره: ۴۰ ساعت
شرایط متقاضیان: آشنایی با الکترونیک عمومی
محل تشکیل کلاس: دانشکده مهندسی برق


برای شرکت کنندگان دوره در صورت قبولی در آزمون پایانی، گواهینامه معتبر صادر می شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.702.12017.fa.html
برگشت به اصل مطلب