دانشکده مهندسی برق- اخبار و رویدادها
A Complex System of Systems Framework for Autonomous Vehicles

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.702.7280.fa
برگشت به اصل مطلب