دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱( لینک دانلود)

برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق -  نیمسال اول ۱۴۰۱ - گرایش الکترونیک ( لینک دانلود)

برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۱ - گرایش قدرت ( لینک دانلود)

برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۱ - گرایش مخابرات ( لینک دانلود)

برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۱ - گرایش کنترل ( لینک دانلود)

برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۱ - گرایش مکاترونیک ( لینک دانلود)  
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.703.12524.fa.html
برگشت به اصل مطلب