دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
پرسشنامه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 

دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی که متقاضی شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی مهندسی برق هستند، اطلاعات زیر را با دقت تکمیل نموده و حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ به نشانی moezziaut.ac.ir ایمیل نمایند.

لینک دانلود پرسشنامه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.703.13461.fa.html
برگشت به اصل مطلب