دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 

راهنمای ارسال مستندات مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۹ ( لینک دانلود راهنما )

فرم اطلاعات داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۹ ( لینک دانلود فرم)

راهنمای ورود به لینک مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۱۳۹۹ ( لینک دانلود راهنما )

راهنمای داوطلبان ورودی دکترای ۱۳۹۹ سهمیه استعداد درخشان ( لینک دانلود راهنما )

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.5003.fa
برگشت به اصل مطلب