دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
جدول زمانبندی جلسه مصاحبه داوطلبان دوره دکتری ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
زمان بندی جلسه مصاحبه گروه الکترونیک ( لینک دانلود )
زمان بندی جلسه مصاحبه گروه قدرت ( لینک دانلود )
زمان بندی جلسه مصاحبه گروه کنترل ( لینک دانلود )
زمان بندی جلسه مصاحبه گروه مخابرات " سیستم و میدان " ( لینک دانلود )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.5227.fa
برگشت به اصل مطلب