دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/9 | 
با سلام
بدینوسیله از دانشجویان ورودی ۹۹ دعوت میگردد که در جلسه معارفه ای که در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰ و از طریق
برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
باتشکر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.6050.fa
برگشت به اصل مطلب