دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم کارشناسی، ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی (عادی و پردیس) دانشکده مهندسی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۹۹ ( لینک دانلود )
برنامه آزمونهای پایانی دوره کارشناسی دانشکده مهندسی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ( لینک دانلود )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.6462.fa
برگشت به اصل مطلب