دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
راهنمای ارسال مستندات مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰( لینک دانلود راهنما )
فرم اطلاعات داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ (لینک دانلود فرم)
راهنمای ورود به لینک مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ ( لینک دانلود راهنما )
راهنمای داوطلبان ورودی دکترای ۱۴۰۰ سهمیه استعداد درخشان ( لینک دانلود راهنما )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.7827.fa
برگشت به اصل مطلب