دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ و ظرفیت اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
زمان بندی مصاحبه گروه الکترونیک ( لینک دانلود)

زمان بندی مصاحبه گروه قدرت ( لینک دانلود )

زمان بندی مصاحبه گروه کنترل ( لینک دانلود)

زمان بندی مصاحبه گروه مخابرات ( لینک دانلود)
جدول ظرفیت پذیرش گروه کنترل ( لینک دانلود)

جدول ظرفیت اساتید گروه قدرت ( لینک دانلود )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find.php?item=5.703.7918.fa
برگشت به اصل مطلب